nieuwspagina

Ontkoppelingsborden voor pv-installaties boven de 10kva

DR-products staat al een heel geruime tijd garant voor de bouw van netontkoppelborden voor grotere PV-installaties.

Dit zijn dus installaties boven de 10kW. Tot voor kort bouwden we voornamelijk borden voor PV-installateurs B2B.

Nu willen we ook voor PV-installateurs die voornamelijk particuliere installaties plaatsen, ondersteunen bij hun projecten

boven de 10kW. Dit behelst dat we het volledige AC-gedeelte voor ons rekening kunnen nemen en alle nodige schema's,

kabelberekenigen en de bij horende attesten afleveren. Veelal krijgt de instalallateur van particuliere PV-installaties wel die

vraag, maar hebben te weining ondersteuning ef ervaring om het project aan te nemen. Hierin wil DR-products iets aan doen.

Via het mail-adres drproducts@skynet.be vraag je de prijslijst aan. Dan heb al een zicht op de kost van zo'n "ontkoppelbord".

Ook kan je op dit mail-adres terecht met vragen rond het AC-gedeelte van PV-installaties boven de 10kW.

 

 

kabelberekeningen en opstellen van het kabelplan

DR-products heeft een eigen engineeringscel die via software de berekeningen kan maken om uiteindelijk de juiste beveiliging te plaatsen.

Er wordt rekening gehouden met het aanwezige kortsluitvermogen, de gevraagde selectiviteit en uiteraard de thermische beveiliging.

Verder wordt de kabel bepaald op vlak van doorsnede van de geleiders in funktie van de plaatsingswijze en het te vertransporteren vermogen.

Heb je nood aan kabelberekeningen,..... aarzel niet om te mailen naar drproducts@skynet.be

 

 

 

 

08/09/2017
Back to Top